Phụ kiện nối dây LED dán Anfaco

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Phụ kiện nối dây LED dán Anfaco
Phụ kiện
  • Nối thẳng: T
  • Nối nguồn: N
  • Nối góc: G
Kiểu gắn Dùng nối dây LED dán Anfaco
Sản phẩm LED gắn đồng bộ
Dây LED dán + Nguồn DC-24V & Thanh nhôm định hình
Thời gian bảo hành 3 năm / 36 tháng

» Catalogue – Bảng giá đèn Anfaco